dot dot
bulletหน้าหลัก
bulletตรังกระบี่ทริบ.คอม
bulletเกี่ยวกับเกาะสุกร
bulletเกาะสุกรรีสอร์ทตรัง
bulletราคาห้องพัก
bulletจองห้องพัก
bulletชำระเงิน
bulletสวนอาหาร
bulletแพ็กเกจทัวร์
bulletการเดินทาง
bulletอัลบั้มรูป
bulletติดต่อเรา
bulletเว็บบอร์ด


trangkrabitripandtravel 

 

 

 

 

 

 ยินดีต้อนรับสู่เกาะสุกรรีสอร์ทตรัง 

 

Well come to Koh Sukorn Resort Trang

 

Hot Line 081 607 1256 & 080 530 1399

 www.google.com-www.kohsukornresorttrang.com

E-mail kohsukornresorttrang@hotmail.com 

 

 

 

 

 

www.trangkrabitrip.com,E-mail trangkrabitrip@gmail.com

 

 

 

 

 

 

E-mail sukornislandresort@hotmail.com  

 

 

 เรือนพักมาตรฐานแสนสบาย จำนวน 49 หลัง พร้อมด้วยห้องอาหาร และ ห้องประชุมสัมมนา  และมีจุดชมวิว (View Point) ที่สวยที่สุดของเกาะสุกร  อัตราค่าที่พัก 550 บาทถึง 850 บาท/หลัง/วัน

 

   

 

2 หาดทุ่งทอง ฟาร์มสเตย์ Hadd Thongthung Farm Stay และ หาดทุ่งทอง ซีฟู้ด แหลมไทร ตรัง Haad Thongthung Seafod Laemsai Trang               

 

กิจการและที่ตั้ง   บริการที่พัก และห้องอาหารระเบียงทะเล จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ ทุกวัน  20 หมู่ 7 ถนนตรัง-สิเกา-ควนกุน กม.47 ตรงกันข้าม โรงเรียนกมลศรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านแหลมไทร ประมาณ 14 กม. จุดเด่น.- วิถีชีวิตชาวประมงพี้นบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง และสงบสุข การได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ  และความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และการเรียนรู้ถึงวิถีประมงพื้นบ้าน มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ บ่อทวด บ่อน้ำมหัศจรรย์ ลาน กิจกรรม.-ประติมากรรมปูม้า@ ท่าเทียบเรือแหลมไทร เปิดบริการห้องอาหารและท่องเที่ยวได้ตลอดปี - นั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนและชายฝั่ง(150 บาท/คน) เรียนรู้กิจกรรมเลี้ยงสัตวืน้ำในกระชัง ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง-เพาะและปลูกหญ้าทะเล-ปลูกป่าชายเลน ฯลฯที่พักและอัตราค่าบริการ.- บ้านพักหลังใหญ่ พักได้ประมาณ 50 คน 3 ห้องนอน และบ้านพักเดี่ยว 6 หลัง ราคา 150 บาท  ต่อท่าน/วัน ห้องอาหารระเบียงทะเล จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ ทุกวัน บรรรยากาศดี ทิวทัศน์ดี กลุ่มการท่องเที่ยว .- ท่องเที่ยวชมความสวยงามของทะเลตรังและกระบี่ และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ทั้งบนบกและทะเล มีวัน เดย์ ทริป และแพ็คเกจ ทัวร์ งานเลี้ยงสังสรรค์ งานศึกษาเรียนรู้ ประชุม สัมมนา ฯลฯ สนใจติดต่อ ตรังกระบี่ทริปแอนด์เทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 43-00075 โทร ถิรวุฒิ   วรวิทยานนท์ 080 530 1399 และ 081 607 1256 ได้ทุกวันและเวลา  และดูจาก www.trangkrabitrip.com 

และติดต่อ E-mail trangkrabitrip@gmail.com 

 

   

3.บัวขาว  ซีฟู้ด  ตรัง

 

  Buakao  Seafood  Trang

 

 

 

 

 

 

กิจการและที่ตั้ง  ห้องอาหาร บัวขาว  จำหนายอาหารทะเลสด ๆ ทุกวัน เลชที่ 121/1-4 หมู่ 12 ถนนเพฃรเกษม ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง92000 ห้องอาหาร เลยสี่แยกบ้าานคลองเต็งไปทางอำเภอห้วยยอด ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บรรยากาศดี ไปมาสะดวก  ท่องเที่ยวจังหวัดตรังและกระบี่ได้ตลอดปี จุดเด่น.- อยู่บนเส้นทางไป จังหวัดกระบี่ มีแหล่งทองเที่ยวมากมาย ทั้งทางบกและทะเล  กิจกรรม.-  มีบริการนำเที่ยว โดย ตรังกระบี่ทริปแอนด์เทรเวล  ใบอนุญาตเลขที่ 43-00075  กลุ่มการท่องเที่ยว.- ชมควายสวยงาม ของทะเลตรังและกระบี่  ทางบกและทะเล  รวมถึงสตูล จัดงานพบปะสังสรรค์ ศึกษาเรียนรู้ ประชม สัมมนา ฯลฯ ห้องอาหาร บัวขาว จำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ ทุกวัน   สนใจติดต่อ.- ตรังกระบี่ทริปแอนด์เทรเวล ใบอนุญาต เลขที่ 43-00075 โทร ถิรวุฒิ วรวิทยานนท์ 080 530 1399  และ 081 607 1256 ได้ทุกวันและเวลา -www.trangkrabitrip.com  และติดต่อ E-mail trangkrabitrip@gmail.com 

 

 

 

ตรังกระบี่ทริปแอนด์เทรเวล  TRANG KRABI TRIP AND TRAVEL ใบอนุญาตเลขที่43-00075 มือถือ 080 530 1399 และ 081 607 1256  นำเที่ยว จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่  และจังหวัด สตูล ชมธรรมชาติ ทั้งทางบก และ ทางทะเล บริการ รถ และ เรือ ให้เช่า จัดนำเที่ยวแบบ วัน เดย์ ทัวร์ และ แพ็คเกจ ทัวร์  ท่องเที่ยวชุมชน  ท่องเที่ยวธรรมชาติ  ราคาประหยัด  สนใจ ดูจาก wwww.kohsukornresorttrang.com  และ www.trangkrabitrip.com และติดต่อE-mail kohsukornresorttrang@hotmail.com E-mail sukornislandesort@hotmail.com-E-mail trangkrabitripandtravel@hotmail.com E-mail trangkrabitrip@gmail. com  โปรแกรมที่1. วันเดย์ทัวร์เกาะรอก ราชินีแห่งอันดามัน 08.30 น. เช็คอินพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือคลองสน ตรัง ลงเรือ  มุ่งหน้าสู่เกาะไหงหรือเกาะมุก แวะรับลูกค้า ตามจุดนัดนัดพบ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เกาะรอก ราขินีแห่งอันดามัน  ถึงจุดดำน้ำ บริเวณหลักเขตของเกาะรอกนอก สัมผัสกับปลาการ์ตูน และฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย รายล้อมรอบตัวเรา  พร้อมด้วยปะการัง ที่ยังคงสมบูรณ์สุดสดกันไปเลย 11.30 น.นำท่านเข้าสู่บริเวณหาดทรายที่ขาวละเอียดเหมือนแป้ง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ หลังจากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย 13.30 น. ลงเรืออีกครั้ง นำคณะดำน้ำหน้าอุทยาน เป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดอีกจุดหนึ่งของเกาะรอก 14.30 น. นำคณะดำน้ำจุดสุดท้ายของเกาะก่อนเดินทางกลับ เป็นจุดร่องน้ำระหว่างเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน ที่เราสามารถพบกบปลาไหลมอเล่ย์ และฝูงปลาใหญ่ ๆ ได้ไม่ยาก ได้เวลารับประทานอาหารว่าง  หลังจากนี้น นำคณะเดินทางกลับ ส่งตามจุดนัดพบ 15.30 น. ถึงท่าเทียบเรือคลองสน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจในการเดินทางกับเรา อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,600 บาท เด็ก อายุ 3-10 ชวบ  ท่านละ 1,300 บาท อัตรานี้รวม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าธรรมเนียมอุทยาน(คนไทย) อุปกรณ์ดำน้ำตื้น  ประกันอุบัติเหตุ มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

โปรแกรมปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ   โปรแกรมที่2. วันเดย์ ทะเลตรัง 3 เกาะ 4 จุด เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก 08.30 น. เช็คอินพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 09.30 น. ออกจากท่าเรือคลองสน มุ่่งหน้าสู่เกาะมุก ถ้ำมรกต  ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอที่เรือรอดได้  เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร  บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสง  จากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ  ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต  ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อพ้นปากถ้ำ ออกมาอีกด้านหนึ่ง  จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นังเป็นความมหัศจรรย์ ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ ต่อจากนั้นเดินทางสู่เกาะกรดาน 11.00-13.30 น. ถงเกาะกระดาน รับปรทานอาหารเที่ยงอร่อย ๆ แบบบุฟเฟ่ต์ และพักผ่นตาอัธยาศัย ต่อด้วยสัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการัง ซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่ง  ชมฝูงปลาหลากสี แหวกว่ายอย่างสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะเชือก  14.30 น. ถึงเกาะเชือก  ซึ่งเป็นเกาะหินเล็ก ๆ  ไร้หาด  2 เกาะ

ระหว่าง 2 เกาะนี้ กระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชืกคอยช่วยพยุงตัว เวลาดำน้ำ  จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ  ลงน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ที่ปกติแล้วจะพบแต่ในน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึก ที่เกาะเชือกนี้เท่านั้น 15.30 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือคลองสน 16.00 น. ถึงท่าเรือคลองสน  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจในการเดินทางกับเรา  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 750 บาท เด็ก อายุ 3-10 ขวบ ท่านละ 500 บาท อัตรานี้รวม ค่าอาหารกลางวนและอาหารว่าง ค่าธรรมเนียมอุทยาน(คนไทย) อปกรณ์ดำน้ำตื้น ประกันอุบัติเหตุ มัคคุเทศก์ดูแลตลดการเดินทาง หมายเหตุ เพิ่มค่าอถุทยานขาวต่างชาติ เกาะรอก ท่านละ  400 บาท ทะเลตรัง ท่านละ 200 บาท มีบริการ รับ-ส่ง รอบตัวเมืองตรัง ท่านละ 100 บาท และสนามบินตรัง ท่านละ 200 บาท

 

 

โปรแกรมปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Well come to Koh Sukorn Resort Trang

 

 

 

 

 

 

www.kohsukonresorttrang.com

 

 

 

 

E-mail kohsukornresorttrang@hotmail.com

 

Empty long beach ! Easy to reach !

Nature ! Quiet ! Relax ! Unspoiled !

 

 

 

 

 Koh Sukorn Resort Trang

 

 

 

 

On a beautiful tropical island situated only 3 km. off mainland is " Sukorn Island Resort" a tastefully designed resort with 49 individual bungalows and an assemlbly hall wih breath taking sea views. All rooms with private bathroom and terrace.Most room with aircon and hot water,some room with fan only.Electricity open all day and long beach with nice Andaman Sea views and daily colourful sunsets.  

 

Our  excellent facilities are enhanced by the "Lae Lay" and "Yod Khao" which serves a selection of seafood specialities prepared from the fresh market produce plus traditional Thai favourites to give you that extra spice of life.

Relex in an amblance of calm & tranquility,soak up the sun sand and sea  or paticipate in a variety of sporting activities,including kayaking etc.

If you fancy an excursion take out a local boat to the coralreef where scuba diving and fishing are an unforgettable experience.

If  paradise is what you are looking for,Sukorn Island Resort offers this, Price  room rate  550 baht to  850 baht/room/day .  If on mainland we have Haad Thungthong Farmstay Laemsai Trang and Trangkrabi Farmstay Trang.Price room rate 150 baht to 250 baht /person/day.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trangkrabitripandtravel  Licence 43-00075

 

And so much more!!  Program 1.One day tour Koh Rok Queen of the Andaman 08.30 a.m. Check in at Trang Krabi Trip 09.30 a.m. Arrive ay Klong Son Trang Pier, then take the boat to Koh Ngai or Koh Mook visit the customer  at the meeting point, then head to Koh Rok to dive spots in the main area of Koh Rok Nok. Touch clownfish and many small fish aling with colorful coral. 11.30 a.m. Take you to withe sandy beach and enjoy with delicious buffet lunch , after that relax or swim by the sea .13.30 p.m.  Take the boat to snorkeling spot. 14.30 p.m. Dive the last point of the island beforereterning. it is a ravine point  between Koh Rok and Koh Rok Nai where we can find  "Moray fish" and the big fish.Have a snock time after that. Travel back at the meeting point. 15.30 p.m.Arrive at Klong Son Pier. Retern safely with impression on the trip of Trang Krabi Trip Price Rate .1,600 Baht for Adult 1,300 Baht for Child 3-10 Yr. This rate Includes Lunch and Snack-Snorkeling  equipment-Accident in surance-Guide. Remark.-National Park fee  for foreigners : Koh Rok is 400 Baht/person -Round-trip transfer :arouns Trang town is 100 baht/person,Trang Airport is 200 baht/person. {Program adjustable weather}      Program 2.        One day tour 3 island 4 point   Koh Mook Emerald cave Koh Kradan Koh Chuak. 09.30 a.m. Boat leave fron Klong Son Pier. Head  to Koh Mook, one of Unseen in Thailand.10.00 a.m. Arrive to Koh Mook.At the entrance of cave,the light from outside reflected with water  inside the cave,we can see color  of water  like emerald. Swimming into the cave about 80 mwters to the lagoon and beach inside surrounded by the clifts. It is a miracl that nature has created.After that we move to Koh Kradan.11.00-13.30 p.m. To Koh Kradan have a delicious buffet lunch  and free time on powdery wihte sand beach.The water is very clear,we can see the coral reef which stretches from the beach north to the coast ,can see the colorful fishes.Then depart for Koh Chuak. 14.30 p.m. Arrive at Koh Chuak, a small rocky  island without beach.Between these two island rapids.The rope used to support while snorkeling.We can see the soft coral reef from here.15.30 p.m. Return to Klong Son Pier.16.00 p.m. Arrive at Klong Son Pier. Return safely  with impression on the trip of Trang Krabi Trip. Price rate 750 baht/person Adult and 500 baht/person Child 3-10 Yr. Price rate includes.-Lunch and Snack-Snorkeling equipment-Accident Insurance-Guide. Remark: National Park fee for foreigners : Tang Sea is 200 baht/person -Round-trip transfer: around Trang town is 100 baht/person Trang Airport is 200 baht/person. { Program adjustable by weather}

 ContactTel. 081 607 1256 & 080 530 1399 

   

 

wwww.trangkrabitrip.com 

 

 

 

 E-mail trangkrabitrip@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Copyright © 2012 All Rights Reserved.